top of page

KingV.A. : All Japan folk Jamboree in Hananoko -2CD- (JAP,1971)°

no chosen tracks for eventual airplay

 

Listed here are CD1 : 1.Kagawa Ryo 2.Hujiwara Hideko 3. Yoshida Takuro 6.Rokumonsen 7.Nokoinoko 8.Agata Morio 9.Nozawa Kyoji 10.Yamahira Kazuhiko + My Pace 11.Kagawa Ryo 12. Iwai Hiroshi Disc2 1.Nagira Kenichi 2.Iwai Hiroshi 3.Endo Kenji 4.Dylan Ll 5.-6. Happy End 7.Musashino Tanpopodan 8.Saito Tetsuo 9.Nakagawa Goro 10.Kagawa Ryo 11.Okabayashi Nobuyasu

 

Completely uninteresting festival recording. Neglectible !

GO TO NEXT PAGE  (compilations) ->

bottom of page